Shamah Gate

  • Shamah Gate

Dimensions

96"H X 36"


Materials

Painted Steel